טופס הסכמה

לפניכם שתי דוגמאות לטופסי הסכמה מדעת. הטופס הראשון מיועד למרואיינים שמוכנים לחתום בשמם. הטופס השני מיועד למקרים הנדירים שבהם המרואיינים אינם מוכנים לגלות את זהותם בטופס. במקרים אלה, המראיין יעיד בחתימתו כי המרואיין נתן את הסכמתו בעל פה.

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com