top of page
פיתוח קורסים חדשניים על חיי העולים והמהגרים בישראל

 

אוקטובר 2017 – אוקטובר 2020   Erasmus + project page

פרויקט DEMO ממומן בידי תוכנית ארסמוס + (Erasmus +) של הנציבות האירופית. את הפרויקט  יוזמה ומתאמת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. משתתפים בה 11 מוסדות אקדמיים בישראל ובאירופה, שני מלכ"רים ויותר מ-60 אנשי סגל ודוקטורנטים. 

התוכנית שואפת לקדם את ההוראה על חיי עולים ומהגרים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כדי לשפר את הכישורים של אנשי מקצוע במדעי החברה היישומית (מורים, יועצים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ועוד) כך שיוכלו לענות טוב יותר על צרכיה של אוכלוסייה זאת.

כדי להשיג זאת, אנו מפתחים, מיישמים ומפיצים קורסים על חיי עולים ומהגרים. באמצעות יישום של שיטות הוראה מתקדמות אנו מעודדים תהליך למידה אישי ומשמעותי המאפשר לסטודנטים להתחבר להגירה האישית והמשפחתית שלהם. באמצעות שיטות מערבות-קהילה ומבוססות-אמנות, סטודנטים בקורסי דמו מתעדים נרטיבים של עולים ומהגרים ולומדים אותם.

פרויקט DEMO פועל על פי עקרונות האתיקה המרכזיים - היבטים אתיים

אנו מקווים לעודד אחרים ללמד על חיי עולים ומהגרים. כמו-כן, במתן קול למהגרים אנו מקווים לקדם שיח מלכד יותר בחברה הישראלית.

לחיצה כפולה למסך מלא.

logodemo15.32.jpg
bottom of page