אוסף ראיונות וידאו

פרופ' יוליה מירסקי

ראיונות עם עולים, מהגרים ועקורים 

אוסף של ראיונות מוסרטים עם מהגרים עומד כאן לרשות סטודנטים, מורים וחוקרים. 

רשימת השמעה של ראיונות עם מהגרים

האוסף כולל ראיונות על אנשים שהתנסו בעלייה, הגירה, או עקירה ועם מבקשי מקלט בישראל. משותפת לכל המרואיינים, כמו לישראלים רבים, החוויה של עקירה מביתם ושל הצורך להסתגל לסביבה חדשה. אנו מאמנים שחקירתן של חוויות אלה והוראה עליהן, עשויים לעודד הבנה הדדית, סובלנות ולכידות בחברה הישראלית. 

הראיונות נערכו על ידי סטודנטים בקורסים של פרויקט DEMO והאוסף מתעדכן כל הזמן. כלולים באוסף הם רק ראיונות של מי שנתנו את הסכמתם בכתב לכך שראיונותיהם יועלו באתר אינטרנט. לכל ראיון מוצמד סיכום קצר עם מילות מפתח שמאפשרים חיפוש נוח באינדקס. 

אינדקס ראיונות בארכיון בן-גוריון 

 

בהסתמך על ניסיוננו, את השימושים המומלצים לראיונות:

  • הצגה של ראיון בכיתה על מנת לעורר דיון על חווית ההגירה.

  • הצגה של קטעים נבחרים ממספר ראיונות בכיתה על מנת לעורר דיון על נושאים ספציפיים (למשל, חווית ההגירה בגיל ההתבגרות, חוויות של משפחות מהגרות, חוויה של הגירה מרצון לעומת הגירה כפויה, חוויות של מבקשי מקלט ועוד). האינדקס, סיכומים ומילות המפתח מאפשרים בחירה של הראיונות הרלוונטיים לכל נושא.  

  • הצגה של ראיונות בכיתה על מנת לעודד את המוטיבציה של סטודנטים לקיים ראיונות דומים עם מהגרים במסגרת מטלות של קורס או של פרויקט מחקרי.

  • הצגה של ראיונות בכנסים ובמסגרות אקדמיות ומקצועיות על מנת להדגים את החוויה האישית של עולים, מהגרים ועקורים.

  • ניתוח של ראיונות בנושא ספציפי לצורך פרויקט מחקרי, עבודות סמינריוניות ופרסומים. 

הנחיות למראיינים

מקורות על שימוש בראיונות בהוראה על חיי עולים ומהגרים: 

Mirsky, J. (2008). The use of narrative analysis and psychoanalytic exploration of group processes in multicultural training. Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 5(1):2-15.

 

Mirsky J. (2011). Working through counter-transferencial blocks in cultural-competence training. Psychoanalytic Social Work, 18(2), 136-148. 

 

Mirsky, J. (2012). In praise of cultural-competence training for mental health professionals   Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 49(3), 227-234. 

 

Mirsky, J. (2013). Getting to know the piece of fluff in our ears. Expanding practitioners' cultural self-awareness. Social Work Education, The International Journal, 32 (5), 626-638. 

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com