top of page
 הגירה ועקירה – מסעות פיזיים ורגשיים מהאישי אל הגלובלי והאקטיביסטי

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב

מרצי הקורס: מר איתן שוקר וגב' רותי קנטור

תיאור הקורס:

הקורס מזמין את הסטודנטים לערוך היכרות בסיסית עם תנועות ההגירה העולמית והמקומית בדור הנוכחי. באמצעות מרצים אורחים מומחים בתחום, ומהגרים שיספרו את סיפור הגירתם האישית, ייחשפו המשתתפים למושגים בסיסיים בתחומי האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, שיאפשרו התבוננות במבט רחב על הנושא. 

במקביל נבחן פרויקטים של אומנים ומעצבים העוסקים במהגרי עבודה ומבקשי מקלט בפרקטיקות של תערוכות, סרטים, מיצבים, התערבויות ופעולות בשיתוף קהילות. נדון בהיבטים של חוקי הגירה, הסתגלות לתרבות שונה, התמודדות רגשית, טראומה, זהות והיטמעות. בחלקו הראשון של הסמסטר יוזמנו הסטודנטים להתחקות אחרי שורשי ההגירה של משפחתם, ויציגו תוצרים בפרקטיקות עיצוביות או אומנותיות. בחלקו השני של הקורס יתנסו הסטודנטים בפיתוח ומימוש של פרויקט התערבות עיצובית או אמנותית בעל זיקה להגירה או בשיתוף קהילת עולים/מהגרים/מבקשי מקלט בקבוצות עבודה ובהן כמה סטודנטים ממחלקות-אם שונות. כהכנה לפרויקט ההתערבות (creative intervention) נדון בסוגיות אתיות ופרקטיות הנוגעות לעבודה עם קהילות במשבר. 

לפרטים נוספים: איתן שוקר eytan@shouker.co.il

                        רותי קנטור   rutikan@gmail.com

bottom of page