מפגשים ארציים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

9 נובמבר 2017

 • חזון הפרויקט

 • הצגת חבילות עבודה 1-8 ולוח הזמנים

 • הצגת טפסי ונהלי דוחות

 • עבודה בקבוצות קטנות כדי להכיר זה את זה ולהתחבר לחוויות הגירה אישית \ פליטים.

האקדמית גורדון - חיפה

12  אפריל 2018

 • דווח על התקדמות DEMO

 • עבודה בקבוצות קטנות על פיתוח קורסים

 • ניתור ראשוני - ארסמוס+ משרד לאומי

 • סדנת בולוניה.

בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב

7 יולי 2018

 • הצגת קורסים:

  • זהות רב-תרבותית וחינוך - יאסר(SAKH)

  • דיאלוג רב תרבותי באמצעות מדיה - איבנה (GACE)

  • נרטיבים של מהגרים - יוחאי (HUJI)

 • ישיבות ראשי DEMO בישראל

המרכז האקדמי רופין - נתניה

13  דצמבר 2018

עדכון על הקורסים שנפתחו באוקטובר 2018 (BGU)

הצגת קורסים:

איבנה (GACE)

איתן (BEZ)

עדכון בנושא אבטחת איכות (RAC):

סיכום הערכה פנימית

תצוגה מקדימה של הערכה חיצונית

תוכניות הפצה (HUJI)

ישיבת ראשי DEMO בישראל

בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב

14  פברואר  2019

הצגת פרויקטים קהילתיים בבצלאל

עדכון על התקדמות DEMO ומטרות עתידיות (BGU)

דוח הביניים ל- EACEA

הדגמה של ארגז הכלים להנחיות גרפיות (GACE)

רפלקסיה על קורסים שהושלמו ב- DEMO

ישיבת ראשי DEMO 
 

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

20 פברואר 2020

 • ראויה - הוראה באמצעות ספרי ילדים

 • אמל ותלמידים - ראיונות עם עקורים

השקת קמפיין הפצת DEMO:

 • הגדרת הפצה: מה? למי? איך? – יוליה (BGU)

 • עדכון על האתר דווידה (GACE)

 • DEMO סרטון תדמית: איתן ורותי (BEZ)

 • תוכנית הפצה: יאן, חנה (HUJI)

 • כנס

 • פעילויות הפצה שוטפות

הערכת איכות (RAC):

 • דו"ח הערכה על שלבי ההפצה הראשוניים - ענת

 • תצוגה של הערכה חיצונית - ברברה

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com