מפגשים בינלאומיים במליאה

אוניברסיטת הילדסהיים - ברלין

6-8 פברואר 2018

מפגש פתיחה

אוניברסיטת טרייר - גרמניה

24-27 יוני 2019

מתודולוגיה והפצה

אוניברסיטת תסלי - וולוס

22-25 מאי 2018

סדנאות מתודולוגיות

בית ספר ללימודים גלובליים - גוטנבורג

3-6 ספטמבר 2018

פיתוח קורסים

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com