מפגשים בינלאומיים במליאה

אוניברסיטת הילדסהיים - ברלין

6-8 פברואר 2018

מפגש פתיחה

אוניברסיטת טרייר - גרמניה

24-27 יוני 2019

מתודולוגיה והפצה

אוניברסיטת תסלי - וולוס

22-25 מאי 2018

סדנאות מתודולוגיות

בית ספר ללימודים גלובליים - גוטנבורג

3-6 ספטמבר 2018

פיתוח קורסים

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com