top of page
 מפגשים בינלאומיים במליאה
2018-02-14-PHOTO-00000002.jpg

אוניברסיטת הילדסהיים - ברלין

6-8 פברואר 2018

מפגש פתיחה

trier.jpg

אוניברסיטת טרייר - גרמניה

24-27 יוני 2019

מתודולוגיה והפצה

הורד.jpg

אוניברסיטת תסלי - וולוס

22-25 מאי 2018

סדנאות מתודולוגיות

IMG_20180905_151609.jpg

בית ספר ללימודים גלובליים - גוטנבורג

3-6 ספטמבר 2018

פיתוח קורסים

bottom of page