מפגש מליאה שני - וולוס יון

מפגש מליאה - סדנאות מתודולוגיות, אוניברסיטת תסלי, וולוס יון  

תוכן:

  • תיעוד בעל פה

  • כישורים בסיסיים ביצירת וידאו אודות נרטיבים של מהגרים ושל עקורים

תוצאות: קטעי וידאו ערוכים , מאושרים לשימוש בפרוייקט  

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com