top of page
 אודות הוראה יצירתית

מחברים: בטינה דיברסי, דוקטורנטית, פרופ' סטפן קונגטר וד"ר מארק טול

 

 

שיטות יצירתיות ומבוססות אמנות פותחות אפשרויות חדשות לעבודה, הוראה ולמידה על חיי עולים ומהגרים במוסדות להשכלה גבוהה. אבל, כיצד בדיוק ניתן ליישם שיטות אלה?

המחברים, משתתפי פרויקט DEMO, פיתחו יחד עם הסטודנטים שלהם שיטות הוראה יצירתיות מגוונות. בפרק "שיטות הוראה יצירתיות", שש שיטות כאלה מוצגות ומתוארות. התיאורים כוללים מבוא לכל שיטה, מידע על הגישות המתודולוגיות שבבסיסה ועל החומרים והתנאים הדרושים. יתר על כן, התיאורים כללים הנחיות קונקרטיות ליישום של שיטות הוראה, במצבים ובהקשרים שונים, במוקד על ישראל.

בפרק "אודות שיטות יצירתיות", המחברים מספרים על הניסיון שלהם בשימוש בשיטות אלה. הטקסטים והסרטונים מספקים הצצה לתהליכי העבודה ולתוצרים. מגוון התוצרים היה עשיר ביותר והפתיע אפילו את המורים המנוסים בצוות שלנו.

לדעתנו, שיטות יצירתיות לא רק מעודדות תהליכי למידה חדשים, הן למעשה נקודת מוצא אפשרית לתהליך חינוכי רחב היקף שיכול להתפשט אל מעבר למוסדות להשכלה גבוהה ולכלול את כלל הקהילה.

אנו מבקשים לעודד אתכם לשלב שיטות יצירתיות ומבוססות-אמנות בהוראה שלכם. אל תהססו לפנות בכל שאלה אל המחברים ואל מי שיישמו את השיטות המתוארות.

  1. אל תפחדו להיות יצירתיים ולהשתמש באומנויות

  2. יתרונות ואתגרים

  3. שיתוף פעולה עם אמן

  4. אמון וביטחון

  5. התנסות בדרך למידה חדשה

  6. תיעוד

  7. שימוש יצירתי בטלפונים חכמים

  8. הצעות לקריאה נוספת

שיטות הוראה יצירתיות 

bottom of page