תקשורת ומבקשי מקלט בהקשר הישראלי ומעבר לו

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרצה הקורס: דר' נועם תירוש

תיאור הקורס:

חוויית החיים של מבקשי מקלט בני זמננו היא חוויה מתווכת ומתוקשרת. מבקשי מקלט משתמשים בתקשורת במדינות המוצא שלהם, בעודם בתנועה ובמדינות היעד שהם נמצאים בהן. באותו הזמן, מוסדות תקשורת מקומיים במדינות היעד ממסגרים את סוגיית מבקשי המקלט ודנים בנוכחותם, ובכך משפיעים על האופן שבו הם מתקבלים במדינות המקלט שלהם. תוך כדי דיון בחוויית הפליטות המודרנית ובאמצעי תיווכה, הקורס יעסוק גם בצורכי המידע והתקשורת של מבקשי מקלט בישראל ובעולם. הסטודנטים בקורס יקיימו ראיונות נרטיביים עם מבקשי מקלט, ואחריהם יתבקשו הסטודנטים להציע מדיניות תקשורת חלופית שעשויה לענות על צורכי התקשורת של מבקשי המקלט בישראל. 

פרטים נוספים: נועם תירוש noam.tirosh.ps@gmail.com

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com