הוראת נושאים רגישים

.בקבצים המצורפים תוכלו למצוא המלצות לטיפול בסוגיות מורכבות בהוראה על חיי עולים ומהגרים