הוראת נושאים רגישים

.בקבצים המצורפים תוכלו למצוא המלצות לטיפול בסוגיות מורכבות בהוראה על חיי עולים ומהגרים

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com