משפחה וחברה בתהליכי הגירה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מרצת הקורס: לינה ליפשיץ-רוזין

תיאור הקורס:

תופעת ההגירה הופכת להיות חובקת עולם. מדינת ישראל היא אחת המדינות שההיסטוריה שלה מבוססת על קליטת עליות ורבגוניות תרבותית. הקורס עוסק בתהליכים פסיכולוגיים וחברתיים שמשפחה עוברת בתהליך ההגירה לאורך הזמן, השפעתם על הפרט במשפחה, על היחסים בין בני המשפחה, על ההורות ועל היחסים בין המשפחה והחברה. התלמידים יחקרו את תפיסתם של מהגרים בפרספקטיבה של כשירות תרבותית, את יחסי הכוח בין עובדים סוציאליים למשפחות מהגרים, את התהליכים של העברה נגדית תרבותית. סטודנטים יראיינו עולים ומהגרים וייחשפו לחוויה הנרטיבית שבמפגש.

לפרטים נוספים: לינה ליפשיץ  lina.lifshits@gmail.com

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com