top of page
דיאלוג רב-תרבותי דרך המדיה

האקדמית גורדון מכללה לחינוך

מרצי הקורס: דר' איבנה רטנר ומר יאיר גיל

תיאור הקורס:

קורס זה עוסק בנרטיבים של מהגרים והפקת סרטי וידיאו על רקע חברה רב-מגזרית, מרובת סיפורי הגירה, פליטות ומאבקי קיום. הקורס "דיאלוג רב תרבותי דרך מדיה" יאפשר הדהוד ושיח על הסיפורים המאתגרים המלווים את התרבויות השונות ויעניק כלים להפקת תוצרי מדיה אישיים ומשותפים בנושאי נרטיבים משפחתיים, קהילתיים, ולאומיים, לסטודנטים מכל המגזרים. בקורס ילמדו הסטודנטים גישות נרטיביות שונות, יתנסו בתחקיר ובניית תסריט, ויקבלו מיומנויות הפקת מדיה במשותף.

הקורס יבחן סוגיות נבחרות בנושא החיים המשותפים: גישת המגע, חינוך לרב-תרבותיות, הפחתת סטריאוטיפים והבניית זהויות בחברה משוסעת, וגם סוגיות מתוך האנתרופולוגיה החזותית וה-story telling, ואתיקה של קולנוע דוקומנטרי. 

פרטים נוספים:  איבנה רטנר:  ratnere@gmail.com

                       יאיר גיל: Yairgil@gordon.ac.il

bottom of page