top of page

ללמד על עקירה וזהות במוסדות להשכלה גבוהה ובבתי ספר דוברי ערבית

 

 

חוברת זו, בערבית ובאנגלית היא תוצר ייחודי של פרויקט DEMO, שהתקיים במסגרת תכנית +ERASMUS.

הפרויקט נועד להעלות את המודעות לצורך בחינוך על חיי המהגרים והעקורים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. החוברת נכתבה ונערכה על ידי צוות הפרויקט של מכללת סכנין. מטרתה היא לשפר את הכישורים של אנשי מקצוע בארץ ובעולם, ובפרט בעולם הערבי במקצועות יישומיים במדעי חברה (מורים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים ואחרים) באופן שיאפשר להם לענות טוב יותר על הצרכים של פלחי אוכלוסייה אלה. בנוסף, על ידי מתן קול למהגרים ולעקורים, אנו שואפים לקדם שיח מכיל ומשלב יותר בחברה הישראלית. החוברת כוללת רקע תיאורטי ותיאור יישומי של שיטות הוראה חדשניות תוך כדי שילוב עזרים חזותיים וקוליים (הוראה מבוססת תרבות, PhotoVoice, ראיונות נרטיביים, למידה מערבת-קהילה ושימוש באומנויות). שיטות אלה מייצרות בקרב סטודנטים תהליך למידה אישי משמעותי שיש לו השפעות עמוקות ומתמשכות. בנוסף הן מאפשרות לסטודנטים מרחב בטוח לחלוק את החוויות שלהם ושל משפחותיהם, כמשפחות שוליות ועקורות ולהתבונן באתגרי חייהם כחברים בקבוצת מיעוט ובזהותם האזרחית והלאומית.

תודותינו לפרופ' יוליה מירסקי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שיזמה וריכזה את הפרויקט ולעמיתינו מאחד עשר המוסדות האקדמיים בישראל ובאירופה שהיו שותפים בפרויקט. תודה מיוחדת למנטורית שלנו, פרופ' איזבל שרינבק מאוניברסיטת גטבורג-שוודיה, שלוותה אותנו בעבודה ובהכנת החוברת.

חובר על ידי דר' יאסר עואד, דר' ראויה חאיק, דר' אמל טאהא-פאהום, דר' לינה בולוס ודר' סיהראב מסרי

bottom of page