מפגש מליאה רביעי - טרייר, גרמניה

מפגש מליאה - זיקוק מתודולוגיות והפצה.

  • סקירה כללית של התקדמות DEMO והשלבים הבאים.

  • "השפעת הטראומה על המרואיינים" - Adem Cobur, פסיכולוג קליני, UT.

  • ביקור במקלט של טרייר לפליטים (מארק, לות'ר, סטפן, יוטה)

  • סדנה: 'ABC' - שיטות קהילתיות מבוססות אמנויות: יתרונות, אתגרים וכיצד להשתמש בה בלי להיות אמן (סטפן, מארק, UT ואיתן, רותי, BA, ראויה, SAK, יאיר, GACE).

  • סדנה: שיטות סימולציה (נעמי, HUJI)

  • סדנת הפצה (צוות HUJI):

  • שיקולים אתיים

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com