top of page

מפגש פתיחה - ברלין

מפגש מליאה ראשון

אוניברסיטת הילדסהיים (בברלין) , 13 - 15 פברואר 2018

 תוכן:

  • פתיחת הפרויקט - הכרות עם הפרויקט ובין המשתתפים

  • היכרות עם כללי התנהלות תקציביים ומנהליים

  • סיעור מוחות על קורסים

  • עבודה בקבוצות קטנות להעמקת חשיבה על קורסי DEMO

bottom of page