מפגש פתיחה - ברלין

מפגש מליאה ראשון

אוניברסיטת הילדסהיים (בברלין) , 13 - 15 פברואר 2018

 תוכן:

  • פתיחת הפרויקט - הכרות עם הפרויקט ובין המשתתפים

  • היכרות עם כללי התנהלות תקציביים ומנהליים

  • סיעור מוחות על קורסים

  • עבודה בקבוצות קטנות להעמקת חשיבה על קורסי DEMO

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com