מפגש מליאה שלישי - גוטנבורג שוודיה

מפגש מליאה - פיתוח קורסים

4-6 בספטמבר 2018 - בית הספר ללימודים גלובליים, אוניברסיטת גוטבורג, גוטבורג

תוכן:

סקירה כללית של התקדמות DEMO

שיטות עבודה מומלצות

  • אמנות (מארק, TRIER)

  • ספרות ילדים נעמי (HUJI)

  • סרטי וידיאו איתן ורותי, (BEZ) יוליה (BGU)

סדנאות על קורסים:

  • סבטה (GACE) ראויה (SAKH)

  • רוקסנה (GACE) גלית (BGU)

  • רוית (RAC) גיתית (BGU)

  • פנינה (RAC) לינה (BGU)

  • יוחאי (HUJI), ראמז (SAKH)

סדנת הפצה - סיעור מוחות וצוותים קטנים

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com