top of page
שימוש בסרטים בהוראה

השימוש בסרטים כחומר הוראה נדון מאז הופעת הטלוויזיה. הדיונים המדעיים הראשונים בנושא זה היו ביקורתיים מאוד, והדגישו את השטחיות של המדיום, ואת העובדה שהוא אינו דורש ואינו מעודד עיבוד קוגניטיבי מעמיק של המידע.

למרות הספקנות לגבי "מדיום חדש" זה, השימוש בטלוויזיה ובווידאו בקורסים גדל בהתמדה, וכיום הוא נפוץ בכל התחומים המדעיים. הדבר קשור בעיקר לפשטות השימוש בו: האפשרויות להציג תכנים באמצעות מחשבים ניידים ואפילו טלפונים חכמים, ומקרנים ומסכים בחדרי סמינרים. היתרון של מדיה אורקולית מתגלה בעיקר בעת הצגת עובדות מורכבות, כיוון שאפשר להציג אותם באמצעי תקשורת שונים ומגוונים.

על כן, סרטים מוכרים כיום ככלים יעילים להוראת נושאים חברתיים ולהסבר מושגים חברתיים. יש בכוחם כדי לקרב עולמות מרוחקים ללב הסטודנטים. סרטים מעוררים דיונים וחשיבה ביקורתית, ומעודדים חקירה ולימוד נוספים.

רציונל של מתודולוגיות:

סרטים עוסקים במגוון רחב של נושאים ונושא התרבות בכלל, והקשר של הגירה בפרט – הוא אחד הפופולריים ביותר. יש שתי דרכים להפוך נושא זה לאובייקט חקירה: מצד אחד, ניתן להביט על סרטים – עלילתיים או דוקומנטריים – כמוצר של תרבות מסוימת. סרטים עלילתיים מייצגים השקפה תרבותית ספציפית, עלילתם ודמויותיהם הם ייצוגים של תרבות ועשויים לספק תובנות לגבי התרבות בה נוצרו.

המטרה היא ליישם את התחום העצום והמתרחב של הקולנוע, תיעודי ועלילתי  להוראה ולחקר תופעת ההגירה. באמצעות המדיום הקולנועי אנו שואפים להעמיק את הבנתם של סטודנטים למורכבות ההגירה, ואת רגישותם לחוויות של מהגרים.

דרישות ארגוניות, ציוד וחומרים:

כיוון שמדובר בפעילות גמישה יחסית, הציוד הנדרש יימצא בדרך כלל בכל מוסד אקדמי. בחירת הסרט הוא האתגר העיקרי שדורש ידע ורכישה של חומר קולנועי מתאים, מספריות מדיה או כאלה המשרתות באופן ייחודי את ההשכלה הגבוהה. בהמשך נציע כמה רעיונות לסרטים.

איך מבטיחים שיתוף פעולה:

השימוש בסרטים להוראה מסתמך על הפופולריות של המדיום הקולנועי בקרב קבוצות רחבות, ובעיקר בקרב צעירים. סרטים משמשים כלי רב-עוצמה למשוך את תשומת הלב של הסטודנטים ואת סקרנותם. עבודה עם סרטים בקורסים על הגירה משפיעה על הדעות הקדומות והדימויים של סטודנטים על תרבויות, וגם על השקפותיהם על קבוצות אתניות שונות ועל הזהות התרבותית של עצמם. לכן חשוב לתת להם מספיק זמן להתבוננות עצמית ולעיבוד התגובות ורגשות שלהם.

איך הפעילות מתנהלת - דוגמאות לסרטים על מהגרים

המחברת משתמשת בסרטים דוקומנטריים ועלילתיים, כדי ללמד וללמוד נושאי הגירה. הסרט הישראלי "איגור ומסע העגורים" הוא אחד מהם. הסרט מספר את סיפורו של איגור בן ה-11, שאימו מחליטה לעזוב את רוסיה ולעלות לישראל. זהו סיפור על ילד שמשאיר מאחוריו את העולם המוכר ואת חבריו הטובים ועומד בפני מפגש קשה עם ארץ חדשה, שפה חדשה, ובית ספר חדש.

כאשר הם מנתחים את סיפורו של איגור, הסטודנטים לומדים את חוויותיהם של ילדים מהגרים ובני משפחותיהם, ומתמודדים עם שאלה של הכללה לעומת הדרה של ילדים מהגרים במערכת החינוך. אני משתמש גם בסרטו של מת'יו קסוביץ 'שנאה' (La Haine) הסרט מציג את סיפורם של פרברי פריז, והוא כלי רב-עוצמה להבנת מצבם של בני נוער מהגרים (דור ראשון ושני) ברחבי העולם, ולדיון בנושאים של הדרה חברתית, עוני, ניכור ושוליות. בשני המקרים אני משתמש בסרטים בלווי קריאת חומר תיאורטי.

 

ביבליוגרפיה:

Lafferty, G. (2016). Opening the Learning Process: The Potential Role of Feature Film in Teaching Employment Relations.  Australian Journal of Adult Learning, 56(1), 8-28.  

Leblanc, L. (1998). Observing Reel Life: Using Feature Films to Teach Ethnographic Methods. In: Teaching Sociology, 25(1), 62-68.

Scanlan S. J., & Feinberg, S. L. (2000). The Cartoon Society: Using "The Simpsons" to Teach and Learn Sociology. In: Teaching Sociology, 28(2), 127-139.

Tagsold, J. T., & Decuir-Gunbym, J. (2012). Film in the College Classroom: Using "Twilight" to Examine Adolescent Development. In: Journal of Effective Teaching, 12(3), 87-93.

Tan, J. & Ko, J. C. (2004). Using Feature Films to Teach Observation in Undergraduate Research Methods. In: Teaching Sociology, 32(1), 109-118.

סרטים לדוגמה:

  • Igor and the Cranes Journey. 2013. Director: Ruman E. Israel.

  • La Haine. 1995. Director:  Kassovitz M. France.

 

יישום סרטים בהוראה על עולים ומהגרים, מנחה דר' סווטה רוברמן

bottom of page