top of page
מפות אמון

 

"מפות אמון" עומדות בבסיס של סדנה המתבוננת בחשיבות האמון בחיי היומיום. המטרה היא להבין שהאמון חיוני לגישור על פני גבולות בתוך קהילות מקומיות, אך גם לשמירה על קשרים עם אנשים חשובים המתגוררים רחוק. יתרה מזו, האמון חיוני לחיי היומיום: אנו חייבים לתת אמון באנשים, בארגונים כגון בתי ספר ושירותים חברתיים, וכמובן בחברה עצמה. מהגרים ובמיוחד מהגרים בכפייה, מתקשים לתת אמון על רקע הרדיפה והמנוסה שחוו. לעיתים קרובות הם מתקשים לבטא את חוויות האמון והאי-אמון שלהם. לכן כדאי שיתחילו לדמיין רשתות אמון. על בסיס מפות חזותיות יכולים חברי הקהילה לשתף בחוויותיהם עם הקהילה, ולהבין יותר טוב את חוויות החיים אלה של אלה.

רציונל המתודולוגיות

נקודת המוצא של מפות אמון הן גישות חזותיות של ניתוח איכותני של רשת חברתית. מפות רשת איכותניות שואפות לייצג באופן חזותי את היחסים החברתיים של אדם. רשתות אלה עוסקות בדרך כלל באדם אחד ומערכות היחסים שלו עם אנשים אחרים, עם בעלי חיים, אובייקטים, בניינים וכיוצא באלה, מיוצגות חזותית על המפה. במחקר חברתי איכותני המפה היא בדרך כלל תבנית נתונה כשהאדם או הקבוצה או הקהילה במרכז וסביב מרכז זה נמצאים מעגלי הקשרים החברתיים. הפעילות מתחילה ביצירת ייצוג חזותי של מערכות יחסים, וממשיכה לדיבור על מערכות יחסים, חוויות, סיפורים, ועוד.

אפשר להטמיע סדנת של מפות אמון בתוך קורס אוניברסיטאי. הסטודנטים יכולים ללמוד על היסודות התיאורטיים של אמון, לפתח סדנה בשביל לקוחות וחברי הקהילה, ולהזמין אותם להשתתף איתם ביחד בחוויית הלמידה ובידע שרכשו.

דרישות ארגוניות, ציוד וחומרים

אפשר לערוך סדנת מפות אמון בכל מקום בו כל המשתתפים מרגישים בטוחים. חשוב שבמהלך הסדנה יוכלו המשתתפים למצוא מרחב פרטי, כדי שיוכלו ליצור מפות אישיות משלהם. לכן, נחוץ מקום שיש בו מספיק מרחב לקבוצה, וגם ליחידים. על מנחי הסדנה להביא את החומרים הדרושים ליצירת המפות: יתדות או סיכות, בסיסים (מעץ, קרטון או חומר אחר) וחוטים (חבלים). משך הסדנה כשלוש שעות.

כיצד מבטיחים שיתוף פעולה

על מנחי הסדנה ליצור קשר עם חברי הקהילה זמן-מה מראש, להסביר את רעיון הסדנה, את התוצרים המצופים ולאפשר השתתפות בבניית הסדנה.

מאחר שמפות אמון הן נושא רגיש, שכן המשתתפים מציגים את פגיעותם בפני אחרים, חשוב לוודא שכל המשתתפים קיבלו מידע על חשיבות הסודיות. לא מומלץ לנהל סדנה כזו ב קהילה שיש בה קונפליקטים או מתחים.

איך הפעילות מתנהלת סדנת מפות אמון מיועדת לחברי קהילה המעוניינים להרהר על חייהם וליצור קשר עם חברים אחרים שהם לא מכירים היטב. בתחילת הסדנה חשוב ליידע את המשתתפים כי הם יכולים להשתמש בסדנה כדי ליצור מפת אמון, אך אינם חייבים לדבר על מפות שלהם או לחשוף מידע אישי כלשהו. על מנחי הסדנה להציג לפני המשתתפים את חומרים וכלים העומדים לרשותם ולהסביר איך להשתמש בהם.

המשתתפים בוחרים את החומרים בהם ישתמשו (מתוך אלה שעומדים לרשתם) ויוצרים בנפרד או בקבוצה את המפות שלהם. לעיתים קרובות מתפתחת שיחה על הרשתות של המשתתפים ועל אנשים ברשת, והמשתתפים מחליפים ביניהם סיפורים. בין אם המשתתפים יוצרים את המפות שלהם לבד או בקבוצה, התהליך יכול להיות מאוד רגשי כי המשתתפים עשויים להיזכר במצבים טעונים, נעימים או לא נעימים. גם שלב השיתוף וההתבוננות במפות אישיות עלול להיות טעון רגשית. לכן חשוב שהמנחים יהיו זמינים ללוות את תהליך העבודה ובמידת הצורך, להפנות את המשתתפים לעזרה מקצועית.  

תוצרים

מפות אמון מציעות לקהילות הזדמנות לזהות חוויות משותפות, להבין הבדלים בין אנשים ולראות את הקשרים שיש לחברי הקהילה ברחבי העולם. התוצרים תלויים בחומרים ובזמן שהושקע ביצירת מפות האמון.

ביבליוגרפיה:

Herz, A., & Olivier, C. (2012). Transnational Social Network Analysis.  Transnational Social Review, 2(1), 11-29.

Schmittgen, J., Köngeter, S., & Zeller, M. (2017). Transnational networks and border-crossing activities of young refugees. Transnational Social Review, 7(2),

 

מפות אמון, מנחים: פרופ' סטפאן קונגטר, דר' מארק טול

tm3.jpg
tm2.jpg
tm1.png
bottom of page