שימוש בספרי ילדים

המטרה

סטודנטים ואנשים מבוגרים רגילים בדרך כלל ללמידה אקדמית המבוססת על הרצאות, טקסטים אקדמיים ותרגול אינטלקטואלי, כאשר הרגשות לרוב אינם חלק מתהליך הלמידה. אבל, סוגיות רבות הקשורות לזהות אישית וקבוצתית, תחושת שייכות, משמעות של "בית", נושאים חברתיים ופוליטיים הקשורים  לאפליה, מיעוטים, מהגרים ופליטים – מעוררים רגשות עמוקים ויש אפשרות שיתפרצו בכיתה. סטודנטים הלומדים לתואר המכשיר אותם לעבודה עם אנשים, כמו מורים, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ועובדים קהילתיים, חייבים להתעמת עם העמדות שלהם ולהיות מסוגלים לעשות רפלקסיה עליהן כחלק מהכשרתם המקצועית ועל מנת לתפקד ביעילות במקצועם בחברה רב-תרבותית. 

למדתי מניסיוני שדרך טובה ויעילה ביותר לעודד רפלקסיה עצמית, דיון פורה בקבוצה והבנה מעמיקה של מורכבות הסוגיות שהזכרתי, היא באמצעות שימוש בסיפורי ילדים בהוראה. 

 

תיאור

אני משתמשת בספרים שלי, אבל אפשר כמובן להשתמש בטקסטים אחרים ושונים בתהליך הלמידה. 

הסטודנטים מתחלקים לקבוצות קטנות וכל קבוצה מקבלת ספר או טקסט נבחר מספר יחד עם שתיים-שלוש שאלות לדיון לאחר קריאת הספר. 

בתחילה הסטודנטים עשויים להיות משועשעים ומסוקרנים אבל הדיון עצמו הוא תמיד עמוק ומוביל להבנות משמעותיות. הדבר קורה כיוון שספרי ילדים מספרים סיפורים שפשוט להתחבר עליהם. הם מתארים אנשים שבאים מחלקים שונים של העולם, שמתמודדים עם הסביבה הייחודית שלהם, עם בעיות ומציאות שונה אבל בה בשעה, הנושאים הם אוניברסליים: הלגיטימיות של להיות מי שאנחנו רוצים להיות, הפער בין הזהות שלנו לבין התוויות שמדביקה לנו החברה, ההשלכות השליליות של אפליה וגזענות, המשאלה האנושית הבסיסית לבית בטוח ולמשפחה אוהבת, וכיצד בהקשרים שונים כל אחד מאתנו יכול להיות "האחר". ספרי ילדים עושים את הזר למוכר, מפריכים סטראוטיפים, יוצרים אמפתיה, עושים את נוכחות ה"אחר" ללגיטימית, מייצרים מודעות לעצמי ולאחר וניתן באמצעותם לבנות גשרים תרבותיים שמספקים בסיס יציב לדבר על כל אלה. 

אחרי הדיון בקבוצות קטנות, נציגים מכל קבוצה מציגים לכל הכיתה את הסוגיות המרכזיות שעלו בדיון שלהם, מדגישים את הנקודות להמשך החשיבה ומזמינים המשך דיון במליאת הכיתה. 

© Diana Hnout

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com